Komeedi Lasteaed asub Tallinna Kesklinnas Uue Maailma linnaosas  Komeedi tänaval.

Lasteaial on oma logo.

 

 

Meie eripära  loovad põhiväärtused ,traditsioonid ja looduskasvatuse ning pärimuskultuuri esmatähtis koht õppekasvatustöös.

Meie missioon:

TOETADA LAPSE ARENGUVÕIMALUSI LÄBI POSITIIVSE ELLUSUHTUMISE JA RIKASTADA TEMA TUNDEMAAILMA LOODUSKASVATUSE NING ESIVANEMATE PÄRANDI TUTVUSTAMISE KAUDU.

Meie visioon:

OLLA OMANÄOLINE,LASTE IGAKÜLGSET ARENGUT SUUNAV,PERSONALI TÖÖD VÄÄRTUSTAV,PERETE TOETAV LASTEAED .

Meie põhiväärtused:

Isikupärasus

Õpivalmidus

Avatus

Hubasus

Lasteaial on oma köök ,kus pakume lastele tervislikku ja mitmekülgset toitu.