Teenused ja hinnad :

Tallinna Linnavolikogu 10.dets 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete  munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr „ ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirja alusel 1-2/775 22.12.2015 on alates 1.jaanuarist 2017 vanemate poolt kaetava  osa määra suuruseks 57,34 eurot .

Toidupäeva maksumus on 2,05 eurot

Alus: Tallinna Komeedi Lasteaia hoolekogu otsus 11.10.2016 nr 1