Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2018 määruse nr 117 „Töötasu alamäära kehtestamine“ alusel on alates 1.01.2019 kohatasu suurus 65,88 eurot kuus

Toidupäeva maksumus on 2,05 eurot

Alus: Tallinna Komeedi Lasteaia hoolekogu otsus 11.10.2016 nr 1

Soovijatel on võimalus lasteaia tegevust toetada tehes annetusi järgnevale
kontole
10220061053015, IBAN: EE311010220061053015
Saaja nimi: Tallinna Linnakantselei finantsteenistus
Viite nr: 5135050050050221
Annetus laekub Komeedi Lasteaia eelarvesse .
Kuna annetuse tegijal on võimalik saada tagasi annetustelt
tulumaksutagastust, siis palume selgitusse lisada maksja isikukood ja
annetaja nimi.
Selgitus: annetus, nimi, sihtotstarve (vajadusel, kui on kindel eesmärk)