Teenused ja hinnad :

Tallinna Linnavolikogu 10.dets 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete  munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr „ ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirja alusel 1-2/775 22.12.2015 on alates  1.jaanuarist 2018 on vanemate poolt kaetava  osa määra suuruseks 61 eurot .

Toidupäeva maksumus on 2,05 eurot

Alus: Tallinna Komeedi Lasteaia hoolekogu otsus 11.10.2016 nr 1

 

Soovijatel on võimalus lasteaia tegevust toetada tehes annetusi järgnevale
kontole
10220061053015, IBAN: EE311010220061053015
Saaja nimi: Tallinna Linnakantselei finantsteenistus
Viite nr: 5135050050050221
Annetus laekub Komeedi Lasteaia eelarvesse .
Kuna annetuse tegijal on võimalik saada tagasi annetustelt
tulumaksutagastust, siis palume selgitusse lisada maksja isikukood ja
annetaja nimi.
Selgitus: annetus, nimi, sihtotstarve (vajadusel, kui on kindel eesmärk)