Laste vastuvõtu kord:

Lasteaia kohta saab taotleda nüüd  ka Tallinna Hariduse iseteeninduskeskkonnas  info.haridus.ee (teenuse otselink: info.haridus.ee/lasteaiakoht)
Lasteaiakoha taotlemiseks Tallinna munitsipaallasteaias tuleb Tallinna elanikul lapse sünnitunnistuse alusel täita vastuvõtu taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader), kuhu on märgitud:
  • kuni kolm lasteasutuse valikut;
  • koha soovimise aeg.
Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal (pabertaotlus) või e-postiga (digiallkirjastatud), taotluse võib täita ka lasteaias. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda. 
Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.
 
Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.
Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või muid küsimusi, pöördu Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist: Marika Kallas, telefon 6404582