Õppeaasta 2019/2020 eesmärgid on :

  • Rühmasiseselt kaasata vanemaid rohkem õppekasvatustöö protsessi
  • Suurendada lapse initsiatiivi õppekasvatustöö protsessis