Tasuliste huvitegevuste teenuste tunnihind ning arvlemise kord

Võttes aluseks Tallinna Haridusameti juhataja .8.juuni 2010 käskkirja nr .1-2/319 , tasub kasutaja lepingu p 1.1 ja 1.4 tulenevalt ühe tunni eest alljärgnevalt:

  • Saali huvitegevuseks  kasutamise eest ühe tunni hinnaks on  6 eurot
  • Täistunnist lühema kasutusaja korral võetakse arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund).

 

 

 

 

Tegevuse nimi Päev Kellaaeg Juhendaja
Rahvatants Reede I grupp 15.30-16.15 Õpetaja Silja
  II grupp 16.15-17.00
Jalgpalli trenn

jalgpalli klubi

Sparta

 

Teisipäev I grupp  15.30-16.00

 

II grupp 16.000 -16.30

 

Treener Ralf
 
Keraamika ring Teisipäev I grupp 10.30

 

Õpetaja  Kadri

 

 

  II grupp 11.00

 

III grupp 11.30
IV grupp 12.00
Meero Muusik

 

Kolmapäev I grupp15.00-15.45

5-7a

Õpetaja  Anna Lea
 
II grupp 15.50 -16.35

3-4 a