Tasuliste huvitegevuste teenuste tunnihind ning arvlemise kord

Võttes aluseks Tallinna Haridusameti juhataja .8.juuni 2010 käskkirja nr .1-2/319 , tasub kasutaja lepingu p 1.1 ja 1.4 tulenevalt ühe tunni eest alljärgnevalt:

  • Saali huvitegevuseks  kasutamise eest ühe tunni hinnaks on  6 eurot
  • Täistunnist lühema kasutusaja korral võetakse arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund).

Õppeaasta 2019/2020 huviringid 

Tegevuse nimi  Päev  Kellaaeg  Juhendaja 

  

Rahvatants  Neljapäev  I grupp 10.30-11.15 Effing OÜ
II grupp 11.15-12.00
Jalgpalli trenn Teisipäev 

 

I grupp  15.30-16.00 Macana OÜ
II grupp 16.000 -16.30 
Keraamika ring Teisipäev  I grupp 10.30 Savisalong OÜ  

 

II grupp 11.00
III grupp 11.30
Robootika ring  Teisipäev  I grupp 16.15-16.45 Progepisik OÜ
II grupp 16.45-17.15 
Meero Muusik  Kolmapäev I grupp15.30-16.00 Avasta Anded MTÜ 
II grupp 16.00 -16.45 
III grupp 16.45-17.30