Tasuliste huvitegevuste teenuste tunnihind ning arvlemise kord

Võttes aluseks Tallinna Haridusameti juhataja .8.juuni 2010 käskkirja nr .1-2/319 , tasub kasutaja lepingu p 1.1 ja 1.4 tulenevalt ühe tunni eest alljärgnevalt:

  • Saali huvitegevuseks  kasutamise eest ühe tunni hinnaks on  6 eurot
  • Täistunnist lühema kasutusaja korral võetakse arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund).

 

 

Tegevuse nimi Päev Kellaaeg Juhendaja kontakttelefon
Rahvatants  Reede  I grupp 15.30-16.15  Õpetaja Mirjam   5122487
 Algus 15.septembril
kestab mai lõpuni
 II grupp 16.16-17.00
Audentese Spordiklubi

Showtants

Teisipäev Õpetaja Liis 5297312
Algus 12 septembril

Kestab mai lõpuni

 Nooremad ja
vanemad koos 16.30-
17.30
Keraamika ring Teisipäev I grupp 10.30-11.00 Õpetaja Stina 56628434
Algus 12 septembril

Kestab mai lõpuni  

II grupp 11.10-11.40
Saksa keel

Goethe Instituudi projekti raames  

Kolmapäev I grupp 11.00 -11.35 Õpetaja Helgi   5241755
Algab 20.oktoobril
ja kestab mai lõpuni
II grupp 11.35-12.05
Jalgpalli trenn

jalgpalli klubi

Sparta

Teisipäev I grupp  11.30-12.00 Treener Kaidi 56983417
algus sept lõpus
täpsustamisel
kestab aprilli lõpuni
II grupp 12.00-12.30
Meero Muusik Kolmapäev I grupp15.00-15.45
II grupp 15.50 -16.35
Õpetaja Anna 53305098
algus 6.septembril
kestab mai lõpuni