Töökorraldus

 

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.30.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse 3 tunni võrra.

Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lapsevanemaid rühmade  infostendil  ja  e–posti vahendusel.

Lasteaed on reeglina kollektiivpuhkusel juuli kuus. Täpne info edastatakse rühmade infostendil ja e-posti vahendusel  jaanuari kuu jooksul.

Juuni teisest poolest kuni augusti teise pooleni töötatakse osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.

 

Meie lasteaed on suvel puhkusel

2.07-6.08.2018

Kui lapsevanem soovib selleks ajaks asenduskohta,

siis palun anda sellest lasteaia direktorile teada hiljemalt 31 maiks.2018

e-posti aadresssil: komeedi@komeedila.edu.ee