Üritused

Üritused 2016/2017

NB! Võimalik et õppeaasta jooksul lisandub veel üritusi. Sellest teavitatakse vanemaid rühma stendil ja vajadusel ka meili teel.

OKTOOBER   Märkused
Teisipäev 18.oktoober kell

15.30

Lasteteater Mäng   etendus

„Kuidas saada heaks?“

1.novembril näituse avamine

Aega tööde tegemiseks

1.oktoober-1.november

Näitus „Meie pere väärtuste puu“

koostöös peredega

Näituse tööde kirjelduse edastame hiljemalt 1.oktoobriks rühma stendil ja meili listides
NOVEMBER
Isadepäeva tähistamine
11.november Taevatähed Väljaspool maja
10.november Väike vanker Oma rühmas
Vikerkaar Aeg ja koht täpsustamisel
11.november Päikesekiired Oma rühmas
22.november kell 15.30 Teater Muff

etendus „Noodilugu“

28.november kell 17.00 Jõulude avatuks kuulutamine õuealal
30.november 9.30-12.30 Kõikide rühmade laste ja õpetajatega  Mahtra Muuseumi jõuluprogrammis osalemine
DETSEMBER
13.detsember kell 10.00 Teoteatri etendus

„Timbu- limbu ja lumemöldrid “

Jõulupeod rühmades
19.detsember kell 16.00

20.detsember kell 16.00

14.detsember kell 16.00

15.detsember kell 16.00

Taevatähed
Väike Vanker
Vikerkaar
Päikesekiired
JAANUAR
16-20.jaanuar Raamist väljas nädal

kogu majas

17.jaanuar kell 15.30 Lepatriinu Teatri etendus

„Heategu“

VEEBRUAR
13-17.veebruar Sõbrapäeva nädal

kogu majas

21 .veebruar kell 15.30 Miku Manni teatri etendus

„Mängult ja päriselt“

22.veebruaril kell

11.30

Vabariigi aastapäeva

aktus

Eestvedajad Merle ja Kadri
MÄRTS
1.märts 10.00 Vastlapäeva matk kõikide rühmade

vanemate lastega

Tädu matkarajale

21.märts kell 15.30 Hea tuju teatri etendus
APRILL
19.aprill kell 16.00 Kevadkohvik

peredega

27.aprill kell 16.00 Kevadine spordipäev

koos peredega

11.aprill 15.30 Ivar Letti teatri etendus

„On vaid hetk“

20.aprill kell 10.00 ja 10.30 Loodustund „Lindudest“

Toomas Prantsibal

MAI Emade päeva peod rühmades

10.mai kell 16.30

11.mai kell 16.00

12.mai kell 8.30

12.mai kell 16.30

Vikerkaar

Väike Vanker

Taevatähed

Päikesekiired

17.mai kell 16.00 Lasteaia sünnipäeva

tähistamine

õuealal

26.mai kell 16.00 Kooliminejate lõpupidu

Vabaõhumuuseumis

JUUNI
7.juuni kell 10.00-12.30 Suvine matk kõikide rühmade laste ja õpetajatega Koht täpsustamisel