Teenused ja hinnad :

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2

Tallinna Haridusameti juhataja 31. detsember 2019 käskkirjast nr HA-4/78 “Tallinna munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine on

alates 01.01.2020 on osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr 71,25 € kuus