Õppetöö korraldus:

Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

1. septembrist 15. septembrini on kohanemisperiood – uued lapsed harjuvad lasteaiaga, teised elavad pingevabalt töisesse rütmi sisse. Põhitähelepanu on sel ajal mängulisel tegevusel ja sõbralike suhete kujundamisel.

Aktiivne õppetöö kestab 1. septembrist 1. maini. Õppetöö planeeritakse nädal aega ette ja toimub vastavalt rühmade tegeluste plaanile.

Erandiks on jõuluaeg esimesest advendist kolmekuningapäevani. Sel ajavahemikul nädalaplaane ei koostata ja rõhk on kunstitegelustel, mängul ja muinasjutul. Koos lastega sünnib kogu maja jõulukujundus.

1. maist alates on põhitähelepanu kooliminejatel – toimuvad näidendiproovid ja valmistutakse lõpupeoks. Juunis on põhirõhk taas mängul, suvesse jääb ka kollektiivpuhkus.

Suveperioodi jääb ka lasteaia kollektiivpuhkus, soovijad saavad koha teistes kesklinna lasteaedades.