Tasuliste huvitegevuste teenuste tunnihind ning arvlemise kord

Võttes aluseks Tallinna Haridusameti juhataja .8.juuni 2010 käskkirja nr .1-2/319 , tasub kasutaja lepingu p 1.1 ja 1.4 tulenevalt ühe tunni eest alljärgnevalt:

  • Saali huvitegevuseks  kasutamise eest ühe tunni hinnaks on  6 eurot

  • Täistunnist lühema kasutusaja korral võetakse arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund).

Õppeaasta 2019/2020 huviringid 

Tegevuse nimi 

Päev 

Kellaaeg 

Juhendaja 

  

Rahvatants 

Neljapäev 

I grupp 10.30-11.15

Effing OÜ

II grupp 11.15-12.00

Jalgpalli trenn

Teisipäev 

 

I grupp  15.30-16.00

Macana OÜ

II grupp 16.000 -16.30 

Keraamika ring

Teisipäev 

I grupp 10.30

Savisalong OÜ  

 

II grupp 11.00

III grupp 11.30

Robootika ring 

Teisipäev 

I grupp 16.15-16.45

Progepisik OÜ

II grupp 16.45-17.15 

Meero Muusik 

Kolmapäev

I grupp15.30-16.00

Avasta Anded MTÜ 

II grupp 16.00 -16.45 

III grupp 16.45-17.30