Avalik teave

  • Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid – puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda Tallinna Haridusameti kodulehel aadressil : www.haridus.ee
  • Jõustunud kohtulahendid – puuduvad

Riigihanked – puuduvad.Uued hanked avaldatakse  Rahandusministeeriumi kodulehel